www.savemotor.com

Tornado Bearing Heater 3.6 kVA.

฿0.00
Tornado Bearing Heater 3.6 kVA. 220V.<br>
เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูง
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน
  • รหัสสินค้า : 000006

รายละเอียดสินค้า Tornado Bearing Heater 3.6 kVA.

 

 ในการติดตั้งตลับลูกปืนอย่างถูกวิธีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะจะมีผลต่ออายุการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะพบได้ว่า 16%ของตลับลูกปืนที่เสียหายก่อนกำหนดเกิดจากการติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธี โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการกระแทก การเคาะที่ตัวเสื้อลูกปืน

ดังนั้นในการติดตั้งตลับลูกปืนอย่างถูกต้องนั้นจะพบว่า จำเป็นต้องใช้แรงเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของตลับลูกปืนที่ใหญ่ขึ้น สำหรับลูกปืนขนาดเล็กนั้นจะสามารถติดตั้งโดยใช้เครื่องมือกล (ติดตั้งขณะที่เย็นหรือที่อุณหภูมิห้อง) โดยใช้แรงจากเครื่องอัดHydraulicหรือเครื่องตอกลูกปืน โดยจะต้องมั่นใจได้ว่าแรงอัดจากการติดตั้งกระทำบนระนาบของตัวแหวนลูกปืนหรือเสื้อลูกปืน ที่จะมีการสวมแน่นกับเพลา

การติดตั้งไม่ถูกต้องตลับลูกปืนอาจเสียหายได้หากแรงที่ใช้ในการติดตั้งถูกส่งผ่านไปยังเม็ดลูกแปืนซึ่งจะทำให้รางวิ่งของลูกปืนเสียหายได้ หรือการสวมอัดที่ไม่ได้ศูยนกับเพลาทำให้ลูกปืนและเพลาเสียหายได้ จึงต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการติดตั้งตลับลูกปืน

ในการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนั้น จะต้องใช้แรงในการติดตั้งมากขึ้นด้วย จำเป็นต้องใช้วิธีทำห้ตลับลูกปืนหรือตัวเสื้อร้อนขึ้นก่อนการติดตั้ง ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตลับลูกปืนและเพลา ควรจะสูงกว่า 70องศาC และไม่ควรเกิน 125องศาCเพราะจะทำให้คุณภาพของตลับลูกปืนเสื่อมลง (ห้ามใช้ไฟรนโดยตรงเด็ดขาดเพราะจะทำให้จารบีไหม้และค่าความแข็งของเหล็กเปลียนไป) โดยจะต้องใช้เครื่องให้ความร้อนโดยการเหนียวนำ( Induction Heater ) เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายได้

เครื่องให้ความร้อนกับตลับลูกปืน ( Induction Heater ) ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับค่าอุณหภูมิต่างๆที่ต้องการได้โดยมีหัววัดอุณหภูมิเป็นเทอร์โมคัปเปิลที่ออกแบบมาเป็นแม่เหล็กพิเศษยึดติดแน่นกับชิ้นงาน เครื่องสามารถปรับตั้งค่ากระแสที่ใช้ทำอุณหภมิเพิ่มขึ้นตามขนาดลูกปืนที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงการทำความร้อนให้กับ มู่เล่ย ยอย เฟือง ใบพัดโลหะ และงานโลหะสวมเพลาต่างๆ ขดลวดทองแดงภายในหล่อด้วย Epoxy ป้องกันอากาศ ความชื้น และการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายใน เพิ่มอายุการใช้งานได้นาน