www.savemotor.com

Industrial Pump

มาตราฐานการดำเนินงาน Over Hauling Pump Centrifugal
1) ตรวจเช็คสภาพภายนอกเบื้องต้น จดข้อมูลทางเทคนิคของ Pump  (Name Plate) และถ่ายรูปก่อนดำเนินการถอดรื้อ
 
3) ตรวจเช็คสภาพภายในและภายนอกของมอเตอร์ว่า มีการผุกร่อนหรือน้ำเข้า หรือ ขดลวดเสียหายหรือไหม้ ดำเนินการแก้ไข พันขดลวด ซ่อมปลอกและเพลาลูกปืน ซ่อมส่วนที่ผุกร่อน เปลี่ยนอะไหล่
2) ดำเนินการถอด Pump และรื้อชิ้นส่วนต่างๆออก ล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพภายใน ภายนอกและชิ้นส่วนต่างๆโดยรวมของ Pump เพื่อหาจุดบกพร่องหรือจุดที่เสียหายต่างๆ เช่น การรั่วของ Mac Seal และประเก็น , การกัดกร่อนของใบพัด เสื้อปั้มแตกเสียหาย
 
4) เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆในส่วนที่เสียหายหรือสึกหลอ เช่น Mechanical Seal , Bearing ,Oil Seal , ปะเก็น ฯ 
 
5) ทำความสะอาดผิวภายนอกและภายในของเสื้อPumpจนหมดคราบสกปรกและสีเก่า ลงสีรองพื้น Epoxy ภายในและภายนอก
6) ทำการซ่อมเพลาและใบพัดของปั้ม ในส่วนที่เสียหายหรือสึกทำการ Balance ใบพัดของปั้ม
 
7) ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าที่ตามเดิม
8) ทดสอบการรั้วซึมของ Pump ด้วยน้ำหรือไนโตรเจน ที่แรงดัน 150 psi. หรือตามพิกัดแรงดันที่กำหนด
 
9) ทดสอบตามมาตราฐานมอเตอร์ขณะไม่มีโหลด,ทดสอบค่าความเป็นฉนวน และค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์
10) ออก Report การทดสอบ Test Run , Dynamic Balance Rotor , Dielectric Ratio (DAR) , Vibration Test
11) ทำความสะอาดอีกครั้งแล้วจึงทำสีภายนอก ด้วยสีรองพื้นและสีทับหน้าอีกครั้ง
12) ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วห่อหุ่มมอเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนดำเนินการจัดส่งให้กับลูกค้า
Copy Right By
www.savemotor.com
Web Master : 086-667-8789
*************

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา