www.savemotor.com

Vibration Analysis

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis)

การสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลนั้น ถือได้ว่าเป็นภาระอีกชนิดหนึ่งของชิ้นส่วนในระบบ ซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรกลรับภาระมากขึ้น เป็นสาเหตุที่จะทำให้เครื่องจักรกลนั้นมีอายุการใช้งานที่ลดลง ดังนั้นการหาวิธีลดการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกล โดยการใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะห์หาปัญหา และเพื่อเป็นการติดตามสภาพของเครื่องจักรกลในขณะที่กำลังทำงาน ทำให้สามารถป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลได้ และเป็นการเพิ่มความมั่งคงและความน่าเชื่อถือให้กับระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลลงได้


ทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) เป็นตัวชี้บอกความผิดปกติของเครื่องจักรหมุนได้หลายชนิด เช่นการเสียสมดุลการเยื้องศูนย์ของเพลาการหลวมคลอน ของชิ้นส่วนหมุนหรือการหลวม คลอน ของโครงสร้าง ความผิดปกติที่แบริ่งและที่เกียร์ปัญหาเรื่องการหล่อลื่น ความถี่สั่นพ้อง ความผิดปกติของสายพาน ปัญหาทางไฟฟ้า และปัญหาอื่นๆ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน สามารถที่จะบอกสาเหตุความผิดปกติและบอกระดับความรุนแรงของเครื่องจักรหมุนได้ 

 
 
   

VIBRODESIGNER ANALYSIS SOFTWARE

เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน VIBRODESIGNER ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับเครื่องวัดวิเคราะห์และเก็บข้อมูล Vibration Data Analyzer Technekon STD-3300  ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรจากข้อมูลการสั่นสะเทื่อนที่เครื่องจักรสร้างขึ้นมาสามารถทำรายงานข้อมูลที่รวบรวมได้และสามารถวิเคราะห์ความผิดปรกติได้ เพื่อป้องกันความล้มเหลวของเครื่องจักรจากความเสียหายจากการหยุดการทำงานในการผลิตที่ไม่ได้วางแผนไว้และการเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ในอนาคต


สนใจติดต่อ คุณบุรินทร์

[email protected]

086-667-8789


 

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา