www.savemotor.com

บทความ

วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1เฟส

25-12-2558 09:32:46น.
วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1เฟส Capacitor Start แบบมีสวิทชแรงแหวี่ยง (สวิทชแรงเหวี่ยงมีไว้เพื่อตัดวงจรขดลวดสตารทเมื่อความเร็วได้ 75%แล้ว ) ส่วนที่มี Cap 2 ลูก คือ Cap Start และ Cap Run นั้นจะมีลักษณะเหมือนกันแค่มี Cap Run คร่อมสวิทชแรงเหวี่ยงอยู่เท่านั้น
ส่วนกรณีที่เป็น Split Phase จะแตกต่างกันตรงที่ไม่มี Capacitor เท่านั้น (มีสวิทชแรงเหวี่ยงเหมือนกัน)


SW  คือ ขดลวดชุดสตารท
RW  คือ ขดลวดชุดรัน

Copy Right By
www.savemotor.com
Web Master : 086-667-8789
*************