ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (7)
ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
 Electric Motor Repair
 Mechanical Repair
 Industrial Pump
 Balancing Services
 การแบ่งประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
 มาตรฐานงานซ่อมมอเตอร์
 เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 ออกแบบสร้างเครื่องจักร
 Laser Shaft Alignment
 Vibration Analysisเมนู
บทความที่หน้าสนใจ
การพันมอเตอร์
มาตรฐานงานซ่อมปั๊มน้ำ
การสั่นสะเทือนเบื้องต้น
การออกแบบหม้อแปลง
วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1เฟส
มาตรฐาน ISO-2372
การติดตั้งตลับลูกปืน
The Basics of Balancing
การทดสอบค่าความเป็นฉนวน
Surge Comparison Tester
Automatic Transfer Switch (ATS)


9 MECHANICS CO.,LTD.

1/9 หมู่ที่12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-751-0755 Fax : 02-337-3426

E-mail: savemotorservice@gmail.com

ศูนย์ให้บริการงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงานและปํ้มน้ำอุตสาหกรรม

โดยทีมงานและวิศวกรที่เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการและคำปรึกษา 

E-mail: savemotorservice@gmail.com

เราพร้อมให้บริการ งานแก้ไข ซ่อมด่วนงานด่วนติดต่อ

คุณ พิทยา : 086-667-8789 , 086-770-0066

รับส่งถึงโรงงาน

E-mail: savemotorservice@gmail.com

Emergency Call : 08-6770-0066 , 08-6667-8789

การสั่นสะเทือนเบื้องต้น (Vibration)
การสั่นสะเทือน (Vibration) (อ่าน 31968/ตอบ 3)
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการสั่นสะเทือน หลายคนอาจบอกว่าเข้าใจยากในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และติดตามสภาพของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี

การสั่นสะเทือนคืออะไร
การสั่นสะเทือน (Vibration) ในความหมายทางวิศวกรรมก็คือ

“การสั่นหรือการแกว่งของวัตถุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้อ้างอิง”

เช่นการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเมื่อเปรียบเทียบกับฐานของเครื่อง หรือการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน (Bearing) เมื่อเทียบกับตัวเรือน (Cage or Housing)

การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจะสามารถทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้โดยการแตกหักหรือล้าตัวซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากน้อย เร็วหรือช้าก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับขนาดโครงสร้างและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุนั้น ๆ


ที่มาของการสั่นสะเทือน (Vibration Source )
โดยปกติแล้วการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องจักรนั้นย่อมมีการสั่นสะเทือนเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ถ้าระดับการสั่นสะเทือนนั้นไม่มากหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าการสั่นสะเทือนมากเกินไปก็อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนตลอดจนเครื่องจักรนั้น ๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลง เราจึงต้องหาสาเหตุและที่มาของการสั่นสะเทือนนั้นเพื่อทำการแก้ไขให้การสั่นสะเทือนนั้นอยู่ในระดับปกติ ซึ่งการสั่นสะเทือนนั้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น
- ความไม่สมดุลในการหมุน (Unbalance)จะเกิดขึ้นเมื่อจุดศูนย์กลางของการหมุนและจุดศูนย์กลางของมวลไม่อยู่ในจุด ๆ เดียวกัน เช่น การไม่สมดุลหรือการแกว่งของเพลาที่คดงอหรือชำรุด การไม่สมดุลของใบพัด ล้อช่วยแรง ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมีหรือในรูปวงกลม
- ความไม่ได้ศูนย์ (Misalignment) ระหว่างเพลาของมอเตอร์และปั้มหรือเพลาของต้นกำลังกับเพลาของเครื่องจักร  
- การหลุดหลวมของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร
- การที่แบริ่งหรือบูช เกิดการชำรุดสึกหรอ หรือขาดการหล่อลื่น
- แท่นเครื่องหรือจุดจับยึดของเครื่องจักรไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง


สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนนั้นจะเกิดเนื่องจากแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนนั้น ๆ โดยที่แรงที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามกฎข้อที่สองของนิวตัน (2nd Newton Laws) ดังสมการ
            F= ma ……………………………. (1)
โดยที่    F คือ แรงกระทำที่เกิดขึ้น (N)
            m คือ มวลของวัตถุหรือระบบที่เคลื่อนที่ (kg)
            a คือ * อัตราเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือระบบที่เกิดการเคลื่อนที่ (m/s2)
.

* อัตราเร่งก็คืออัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนแปลงต่อหน่วยเวลา เช่นรถยนต์เคลื่อนที่จากความเร็ว 0–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 10 วินาที อัตราเร่งก็จะเท่ากับ 

100/10 = 10 กิโลเมตร/วินาที2    หรือ     = 2.8 m/s2 

ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวินาทีความเร็วของรถจะเพิ่มขึ้นจากความเร็วเดิม 2.8 เมตร/วินาที

.

สำหรับการเคลื่อนที่เชิงมุมนั้นความไม่สมดุลของชิ้นส่วนที่หมุนก็จะเป็นต้นเหตุให้เกิดการสั่นสะเทือน โดยแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจะเป็นไปตามสมการ


          F = mr*r*2

โดยที่   F คือ แรงกระทำที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลในการหมุน (N)
           mr คือ มวลของวัตถุหรือระบบที่เคลื่อนที่โดยการหมุน (kg)
           r คือ ระยะห่างระหว่างมวลที่ไม่สมดุล, mr จากศูนย์กลางการหมุน (m)
            คือ ความเร็วเชิงมุม (2Ns)(m/s) โดยที่ Ns = รอบ/วินาที
.

ตัวอย่างที่ 1 จากรูปที่ 1 เป็นรูปล้อช่วยแรง (Fly Wheel) อันหนึ่งติดอยู่กับมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที และบนล้อช่วยแรงอันนี้มีวัตถุที่ไม่สมดุล น้ำหนัก 100 กรัม (0.1kg) ติดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของการหมุนเป็นระยะทาง 200 มิลลิเมตร แรงที่เกิดจากความไม่สมดุลจากวัตถุดังกล่าวจะเป็นไปตามสมการที่ 2 ซึ่งจะเท่ากับ


และถ้าความเร็วในการหมุนของล้อช่วยแรงดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 3000 รอบ/นาที แรงจากความไม่สมดุลดังกล่าวก็จะเพิ่มเป็นรูปที่ 1 ส่วนประกอบของการไม่สมดุลตามตัวอย่างที่ 1

.

จากตัวอย่างที่ 1 เราจะเห็นว่าเพียงน้ำหนักของมวลที่ไม่สมดุลเพียง 0.1 กิโลกรัมในสภาพตามตัวอย่างก็สามารถทำให้เกิดแรงเหวี่ยงจากการหมุนได้ถึง 78.53 กิโลกรัมที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที และเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 รอบต่อนาที แรงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นไปถึง 314.15 กิโลกรัมซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรได้ถ้าหากเดินเครื่องต่อกันเป็นระยะเวลานาน
Copy Right By
www.savemotor.com
web master : 086-667-8789
*************

ความคิดเห็นที่ 0
ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเบื้องต้น และการวัดค่าความสั่นสเทือนตาม ISO 2372 เพื่อการศึกษาทำโปรเจ็คจะต้องทำอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ขอคำแนะนำด้วยครับ
นันทวัจน์ วุฒิ email
(23/07/2555 20:44:49) IP. 101.108.231.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
เราพร้อมสนับสนุนข้้อมูลเพื่อการศึกษา ติดต่อได้เลยครับ
บุรินทร์ email
(24/08/2555 15:29:30) IP. 115.67.32.x
ความคิดเห็นที่ 2
อโนทัย email
(02/08/2556 13:12:22) IP. 223.207.107.xxx
Total: 3:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/11/2554
ปรับปรุงเวบเมื่อ 13/11/2019
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 7


จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ


สินค้า/บริการ แนะนํา...
Tornado Bearing Heater 2.8 kVA.
 © 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.